image

150.00Kč/hour

 • 27 parents contacted her
 • Activity 2 days ago
 •  Střední pedagogická škola Boskovice
 •  Studuji na Univerzitě Palackého v Olomouci - obor Sociální pedagogika
 • First Aid Certificate
 •  prefers sitting: up to 20 hours/week
 •  I have a place for babysitting
 •  I babysit at parents' place
 •  I have a car
 •  I can drive a car
 •  she can babysit 4 kids
 •   Birthday parties and other
 •   Travel for Vacations
 •   Overnights
 •   Groups of kids
 • Verified cell phone and email via mojeID
 • Verified cell phone, e-mail and address via mojeID
Jazyky

Kateřina S.

 • (6)
 • 23 years
 • 7 years experience

Personal interview

more about Verification centers and verification process

Clean criminal record, ID archived

Verified education and certificates

studentka střední školy pedagogické, kurz první pomoci, ŘP sk. A, B od listopadu 2013 - aktivní řidič

Více...

Reviews

Sára L.20. July 12:00Verification center

Kateřina je velmi bystrá a nadaná studentka. Má pro své budoucí povolání učitelky v mateřské škole či vychovatelky ve školní družině velmi dobré předpoklady. Jsou patrné nejen z vyučovacích hodin pedagogiky, kde vedle velmi dobrých vzdělávacích výsledků dovede uplatnit svůj názor k probírané látce a se zájmem a fundovaně diskutovat, ale rovněž i z dalších předmětů, především prakticky zaměřených hodin učební praxe.

Na učební praxi (...) se vždy chovala velmi zodpovědně při přípravě na danou praxi a ke svěřeným klientům, o děti měla a má skutečný zájem, při realizaci svých výstupů byla vždy perfektně připravená při respektování všech podstatných pedagogických pravidel a citlivého, na empatii postaveného přístupu k dětem, které vedla či vede. Dovede si získat i respekt dětí, má u nich přirozenou autoritu a k dětem má velmi pěkný vztah, založený na důvěře, otevřenosti a citlivosti. Vedle výborného vystupování na učební praxi mohu jako její učitel pedagogiky potvrdit velmi kladné hodnocení její odborné praxe a to počínaje od 1. ročníku až po současnost, kdy v hodnoceních byla Kateřina vždy oceněna za své velmi dobré osobnostní předpoklady a vlastnosti, kterými jsou pracovitost, zodpovědnost a spolehlivost, pedagogické nasazení, invenci a pedagogický optimismus při současném vyzdvižení kvalit didaktických. V neposlední řadě mohu jako její učitel učební praxe dosvědčit její velmi dobré dovednosti z oblasti výchovných složek, především nadání tělesné, ale i výtvarné a hudební. Katka je rovněž velmi manuálně zručná a nápaditá, což se projevovalo a projevuje na praxi při nabídce výrobků pro děti a oceňuji také její organizační talent, který se uplatňoval a uplatňuje při motivování a nabídce činností pro děti nejen při běžných výstupech v rámci jedné třídy, či oddělení, ale i při větších, "celoškolkových" či celodružinových akcích, kde se mimo jiné projevuje její velmi dobrá schopnost komunikovat a moderovat.

Ze své pozice třídního učitele na Kateřině velmi oceňuji i její dobrovolnictví v průběhu studia na naší škole, kdy byla činná v mateřském centru, dále se o letních prázdninách spolupodílela na organizace a vedení dětských táborů, vedla a vede děti v kroužcích atletiky a gymnastiky při naší škole a současně je instruktorkou dětského lyžování. Pravidelně se kupříkladu ve 3. i 4. ročníku účastnila výcviku lyžování pro děti ze ZŠ pod vedením kolegů vyučujících tělesnou výchovu s metodikou. Její kvality se prokázaly i na výměnném pobytu se střední pedagogickou školou (...) na Slovensku, kde si ji velmi chválili.

Slečna Kateřina je na svou pedagogickou dráhu celkově velmi dobře připravena a mohu jen doufat, že se její pedagogické nadání v její životě naplní a uplatní, což bude v prospěch jí svěřených dětí a naší společnosti.

Třídní učitel, střední škola pedagogiká


Sára L.20. July 12:04Verification center

Během praxe měla Kateřina velmi kladný a přívětivý přístup k dětem. Byla milá, usměvavá a respektovala individualitu jednotlivých dětí. Na samostatné výstupy byla vždy připravená. Přípravy byly vhodně vypracované. Praktikantka využila většinu speciálních metodických dovedností s přihlédnutím k věku dětí.

Během celého průběhu praxe volila vhodné jazykové prostředky, intonace, tempo řeči i artikulace byla srozumitelná. Děti dokázala zaujmout a vhodně motivovat. Při rozborech výstupů s vedoucí učitelkou si vždy ochotně vyslechla hodnocení a dokázala obhájit své postoje. K celé praxi se stavěla velmi kladně a mezi dětmi byla oblíbená.

Ředitelka mateřské školy


Sára L.20. July 12:12Verification center

Kateřina se aktivně zapojovala do všech činností. Po seznámení s činnostmi ve třídě samostatně pracovala s dětmi. Dařila se diskuze o její práci, řídila se radou v následujících aktivitách. Pomůcky pro práci s dětmi měla vždy připravené, odpovídaly potřebám našich dětí. Děti si studentku oblíbily, vhodnou motivací uměla u dětí projevit zájem o danou činnost. Dokázala děti jak pochválit, tak i přiměřeně vytknout jejich nedostatky. Její celkový problém byl klidný, pozitivně laděný. Její praxi na naší mateřské škole hodnotím kladně.

Ředitelka mateřské školy


Sára L.20. July 12:15Verification center

Aktivně se zajímala o chod školní družiny, zapojovala se do připravených aktivit. Sama některé činnosti i připravila a s dětmi je realizovala. Zvláště bych chtěl vyzdvihnout působení na celodružinové akci pro veřejnost "Slet čarodějnic", kde pomáhala jak s organizací celé akce, tak se aktivně účastnila a věnovala dětem na svém stanovišti.

Praxi studentky hodnotím velmi kladně. Její výchovné působení bylo přiměřené. Svůj program měla pečlivě připravený. Nedělá jí problém komunikovat s dětmi. Byla velmi všímavá a empaticky přistupovala k potřebám jednotlivých dětí. Dokázala vhodně improvizovat.

Vychovatelka ze školní družiny


Sára L.20. July 12:19Verification center

V průběhu praxe v naší mateřské škole byla Kateřina přítomna několika akcí, kde velmi aktivně vypomáhala. Dbala na bezpečnost dětí během výletu do zoo (...), při návštěvě hasičského sboru, při zajišťování dětského odpoledne pro rodiče a děti na zahradě MŠ a při organizování šipkované s heldáním pokladu.

(...) Velmi kladně hodnotím její aktivní a pozitivní přístup v plnení veškerých úkolů. Oceňuji její milý, citlivý a příjemný vztah k dětem, který provázel i její úspěšnou přímou práci s dětmi (řídila pohybové hry). ěhem dne aktivně komunikovala s dětmi, které si ji oblíbily. Její pobyt v naší třídě působil přirozeně a nenásilně. Celé působení praktikantky Kateřiny hodnotím velmi kladně.

Ředitelka mateřské školy


Sára L.20. July 12:24Verification center

Kateřina začala s mateřským centrem spolupracovat z vlastní iniciativy v prvním ročníku studia na střední pedagogické škole, spolupráce trvala tři roky, od školního roku 2011/2012 do 2013/2014.

Po dobu praxe byla aktivní, přicházela s vlastními nápady, pracovala samostatně, svědomitě a pečlivě, k zadaným úkolům přistupovala zodpovědně. Snadno si získala pozornost dětí, byla všímavá k jejich potřebám, neostýchala se je oslovit.

Podílela se na doprovodu dětí v herně při aktivitách rodičů, na přípravě a realizaci menších akcí v rámci mateřského centra, tak i akcí pro širokou veřejnost (např. karnevalů s účastní více jak 100 dětí), a to s naprostou spolehlivostí, s vysokým osobním nasazením a radostí z práce s dětmi. K dětem, ale i k ostatním klientům byla vždy přátelská, komunikativní.

Celkově lze hodnotit tuto mimoškolní praxi velmi kladně, spolupráce byla výborná.

Programová koordinátorka mateřského centra


About me

Zdravím maminky a tatínky, studovala jsem na střední pedagogickou škole v Boskovicích (předškolní a mimoškolní pedagogika) a děti jsou mým největším koníčkem. Ve svém volném čase je moc ráda hlídám a nebo pro ně chystám hry, výrobky a různé akce. Ráda sportuji, jsem instruktorkou lyžování a jezdím také jako instruktorka na dětský letní tábor. Mám zkušenost s dětmi z mateřské školy, družiny, z MŠ Kociánka Brno, ze speciální školy, dětského domova a dětských táborů... :)
Ráda pohlídám děti i přes prázdniny :)

Availability

Pohlídám děti i přes prázdniny :)


Current calendar is not availaible

General Experience

infants

3 years

toddlers

6 years

preschoolers

7 years

schoolers

7 years

teens

7 years

Special Experience

Autism Spectrum Disorder, Diabetes, Hyperactivity, Care for Sick Children, Food Allergies, Visual Impairment, and Epilepsy

Skills and Hobbies

Singing/playing musical instrument, Drawing, painting, Dance/physical activity, and Sport

Mám ráda pohyb. Vycházky a výlety, turistiku nejraději po českých horách, také lyžování, jízdu na kole a plavání. Ráda s dětmi tvořím a vyrábím a ráda jim vysvětluji nové věci. Mám ráda i zvířata, není problém hlídat s dětmi :)

Certification

Kurz první pomoci Kurz instruktora lyžování

Recommend sitter

Where babysit:

Primary city: Brno-středWhere am I available too?: Velké Pavlovice, Jihomoravský krajBrno střed