image

110 Kč/hod

  • Kontaktovalo ji už 6 uživatelů
  • Aktivní před 9 dny
  • Odpovídá do: 1 den
  •  Střední odborná škola pedagogická
  •  Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Pedagogika - sociální práce
  •  Doloženo vzdělání
  •  Dělání společnosti, povídání, hraní her atd.
  •  Diabetes
  • Ověřen telefon a e-mail přes mojeID
  • Ověřena adresa přes mojeID
Jazyky

O mně

V současné době studuji druhý ročník navazujícího magisterského studia v oboru charitativní a sociální práce. S péčí o seniory mám zkušenosti nejen v rámci rodiny, ale také v rámci praxe, kterou jsem jako sociální pracovnice vykonávala v domově pro seniory a osoby se zvláštním režimem. Mé osobní zkušenosti jsou převážně: pomoc s úklidem, pomoc se stravováním, pomoc s přemístěním, doprovod někam, vymýšlení aktivit a následné vedení aktivity, komunikace se seniory. Uvědomuji si důležitost naší přítomnosti pro seniory, a to jak po stránce fyzické tak i psychické, ale také vím, že péče o člena rodiny je velmi náročná a někdy je potřeba si odpočinout, proto jsem tu pro Vás.

Kdy má čas

Většinou mohu každý den, kromě úterý a středy.


Nemá aktuální kalendář

Jazyky

Čeština

Kurzy

Psychoterapie v kontextu spolupráce škol a dalších institucí Individuální vzdělávací plán – základní dokument úspěšné inkluze žáka se SVP Vazebné vztahy v rodině jako příčina sociálně patologických jevů Primární prevence rizikového chování v podmínkách školy Specifika edukace žáků s poruchami chování Šikana jako pedagogický problém Problémy v chování žáků

Péče dle zákona o sociálních službách

Poskytuji také služby dle zákona o sociálních službách (z.č.108/2006 Sb.)
Stáhnout dokument

Hlídačky.cz nekontrolují, že dokument opravňuje hlídačku poskytovat sociální služby ve smyslu zákona z.č.108/2006 Sb.

Doporučte hlídačku

Kde hlídá:

Kde jsem nejčastěji: Křídlůvky, Jihomoravský kraj