Období vzdoru je nejčastější kolem třetího roku, avšak může se objevit už od 18. měsíce do 5. roku věku. Projevuje se, vzdorovitostí, prosazováním vlastní vůle a individuálních cílů, zkoušením hranic. V tomto časovém úseku si dítě vymezuje vlastní „já“, utváří se jeho osobnost. Není proto divu, že je to pro vychovávající osoby doba velmi náročná.

Z kraje je dobré si ve výchově předem stanovit hranice a ty důsledně dodržovat. V případě překročení mantinelů nutně následuje trest (buďte důslední v tom, aby opravdu následoval).

Základní principy zvládnutí vzteku Vašeho dítěte tkví v tom nenechat se vytočit, zůstat v klidu a lhostejný. V případě, že se vytočit necháte, je dobré se omluvit, aby si dítě uvědomilo, že neovládnutí vzteku není samozřejmostí, příliš nediskutujte o svém postoji (aby to nevyznělo, že máte potřebu si danou věc omlouvat). Své argumenty sdělte jasně a stručně, bez emocí. Je třeba neustoupit a v případě potřeby stále opakovat svůj postoj k situaci (aby dítě vědělo, že vztekem nic nezíská). V některých situacích je možné udělat kompromis, čímž projevíte vůli, že dítěti chcete vyhovět a zároveň tím získáte něco pro sebe. Co si kompromisem domluvíte, musí platit. Projev pochopení je též velmi důležitý.

nature-animal-playing-wilderness

Zpětně je dobré potomkovi vysvětlit, co bylo na jeho chování špatného a jak může situaci řešit jinak. Přitom je důležité hodnotit chování a činy, ne samotné dítě a zmínit, že pokud se to a ono bude opakovat, bude opět zle. Je vhodné vést dítě k tomu, aby se omluvilo, případně svůj skutek odčinilo.