Není stejné spolu chodit a spolu bydlet. Je rozdíl mezi manželstvím bez dětí a s dětmi. Příchod dítěte znamená povětšinou velkou změnu a dává párům poměrně zabrat nejen po stránce fyzické.
 
 
rodina
 
 
Každý chce být dobrý rodič, ale je důležité uvědomit si, že partner má mít před dítětem přednost. Vztah s dítětem je vztahem nerovnocenným, protože je to vztah s nevyzrálým jedincem. Vy do vztahu většinu času investujete, ale nemůžete plně očekávat, že z něj budete čerpat. Kdybychom z toho chtěli udělat rovnocenný vztah, dítěti bychom akorát ublížili. Mnoho psychologů apeluje na skutečnost, že dítě POTŘEBUJE být vedeno.

 

Vztah s partnerem je vztahem rovnocenným. Partnera bychom měli upřednostnit před kýmkoliv jiným. A naše spokojené manželství je základem, který utváří dětem představu o tom, jak má rodina, potažmo společnost fungovat. Jdeme-li dětem příkladem v jednání s lidmi s úctou, v řešení konfliktů, v odpouštění, velkorysosti apod., jakou lepší výchovu jim můžeme dát?

 

 rodinka

 

Na co je potřeba se v manželském vztahu zaměřit? 

 •  Udělat si na sebe čas. Tedy vymezit si čas, kdy nebudeme řešit problémy, ale budeme si povídat, sportovat nebo dělat prostě to, co nás baví a spojuje. To je důležitá investice nejen do současnosti, ale i do budoucnosti. Až děti vyrostou a odejdou z domu, budete vědět, že jste neztratili vše, co vás spojuje. 
 • Neutápět se v kritizování druhého. Kritiku sdělovat s úctou k partnerovi, s chladnou hlavou a promyšleně. Nekritizovat jeho samotného, ale jeho činy. Vysvětlovat, jak se při tom a onom cítím já, proč mi to vadí. Sdělovat co vám vadí je důležité. 
 • Manžela před dětmi neshazovat, nehádat se před dětmi. 
 • Omluvit se, odpustit si 
 • Neponižovat se, ale umět přiznat chybu 
 • Nesnažit se za každou cenu prosadit svou, umět přistupovat ke kompromisům 
 • Ponechat partnerovi jeho odlišnost. Respektovat jeho způsoby a názory 
 • Chválit druhého 
 • Žít sexuálně 
 • Projevovat si něžnosti
 • Někteří partneři mají potřebu dostávat dárky (třeba i drobné) 
 • Někteří obzvláště vnímají lásku svého partnera, když o ně pečuje 
 • Velkým pomocníkem v soužití je humor (tam, kde to partner snese)

dva na břehu
 

Manželství a rodičovství nejsou jednoduché závazky a proto je důležité se vždy znovu rozhodnout jít cestou, kterou jste vykročili a zachovat si lásku, úctu a věrnost. Věřím, že trpělivost růže přináší.