image

200.00Kč/hour

 • 281 parents contacted her
 • Activity 4 days ago
 • Response time: 5 hours
 •  Střední odborná škola pedagogická, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
 •  Česká zemědělská univerzita, FAPPZ, obor speciální chovy
 • First Aid Certificate
 •  prefers sitting: 20 - 40 hours/week
 •  I babysit at parents' place
 •  I have a car
 •  I can drive a car
 •  I can take kids by car
 •  she can babysit 10 kids
 •   Groups of kids
 • Attented special First-aid course focused on children from OS Czech Red Cross Prague 1
 • Attented online first-aid course focused on children from OS Czech Red Cross Prague 1
 • Verified cell phone and email via mojeID
 • Verified cell phone, e-mail and address via mojeID
Jazyky

Anna Z.

 • (10)
 • 24 years
 • 6 years experience

Personal interview

more about Verification centers and verification process

Clean criminal record, ID archived

Verified education and certificates

maturitní vysvědčení ze střední školy pedagogické (předškolní a mimoškolní pedagogika), maturita z německého jazyka, 2 roky vzdělávacího kurzu pro vedoucí mládeže, absolvovány školní kurzy (plavání, lyžování, sportovně turistický kurz), dobrovolník - hlídání dětí v rámci kurzu pro maminky, praxe - úklid domu (02/2014 - 12/2014), kurz první pomoci, ŘP sk. A, B od ledna 2014 - aktivní řidič

Více...

Reviews

Lenka S.25. September 10:59Babysitting - via this platform

Milá a ochotná slečna. Moc jí to jde i s dětmi. Perfektně zvládla ohlídat dvojčata.


Anna B.18. July 10:42Babysitting - via this platform

Rychlá domluva, seriózní jednání, spolehlivost. Je vidět, že slečna se s dětmi dost rozumí a je profík. Vše perfektní. Určitě doporučuju!


Jana M. 6. June 21:44Babysitting - via this platform

Jak s hlídáním, tak s domluvou jsem byla velmi spokojena, Hlídačka reagovala velmi ochotně, rychle a efektivně na urgentní prosbu o hlídání. Dcera (nemluvně) byla od pohledu naprosto spokojené miminko a já byla opravdu nadšena. Děkuji mnohokrát!


Marie K.20. January 21:27Babysitting - via this platform

S Aničkou se vídáme již druhý měsíc pravidelně 1x týdně, vyzvedává nám dvě děti ze školky, a pak si s nimi hraje, povídá, rozvíjí staršího předškoláka. Je velmi šikovná, spolehlivá a milá a samozřejmě děti ji mají rády :-) a já jsem tedy spokojená. Když potřebuji, ochotně mi pomůže i s pochováním miminek-dvojčátek či s jejich zabavením. Jsem ráda, že jsme se potkaly.


Ivana Š.24. September 21:13Babysitting - via this platform

Anna narychlo hlídala naši 14m dcerku u nás doma. K dcerce se velmi hezky měla a k situaci s neznámým miminkem se velmi dobře postavila.


Igor K. 8. September 21:48Babysitting - via this platform

Byli jsme moc spokojeni. Vse probehlo presne podle dohody. Urcite vrele doporucujeme.


Sára L.29. July 11:01Verification center

Hodnocení praktické maturity hlídačky Anny R. - maturitní projekt dramatické výchovy: „Zvířata v naší mysli“:

Předložený projekt je velice pěkně zpracovaný, jednotlivé části vždy plní konkrétní cíl a vzájemně se prolínají. Je dodržena chronologie získávání nových a prohlubování již získaných vědomostí s možností dát prostor dítěti, činnosti plynule přecházejí v jednotlivé aktivity. Studentka využila v průběhu 4 dnů znalosti a praktické dovednosti z hudební, výtvarné, pracovní, tělesné výchovy, dramatickou výchovu – pantomimu, verbální i neverbální komunikační prostředky, etickou výchovu a environmentální výchovu, kde uplatnila propojenost klíčových témat, bezpečnost a ochranu dětí.
Projekt byl vypracován pro věkovou skupinu 9-10letých dětí, což jsou žáci 3. a 4. tříd a již mají základní znalosti z hodin prvouky a přírodovědy. Metody, prostředky a formy, jimiž děti získávaly nové informace a dovednosti, byly velmi citlivě a promyšleně zvolené, neustále udržovaly děti v pozornosti a aktivitě. Jednotlivé činnosti se střídaly dle biorytmu této věkové skupiny- pozornost, pohyb, hudební aktivita, výtvarná a pracovní kreativita. Jednotlivé úkoly měly možnost plnit děti s různými schopnostmi. Studentka vždy ihned reagovala na děti, které si nevěděly rady a potřebovaly pomoci. Klidně opakovala pravidla her a s velikou trpělivostí zadávala požadované úkoly. Nedopustila, aby některé z dětí mělo pocit, že to nezvládne a nebude moci s ostatními dále pokračovat. Projekt byl vypracován tak, že i děti, které se nemohly vždy zapojit do projektu v daný čas, pro plnění svých povinností v kroužcích, vstoupily do další činnosti, což je velmi pozitivní. Výsledky jednotlivých činností, vzniklých prací, vytyčených cílů, nadšení a spousta práce s promyšlení každého kroku přineslo zábavu, smích, rozzářené oči dětí, chuť poznávat, soutěžit a naučit se nové nebo známé, ale jinak.

Studentku hodnotím na výbornou pro její přístup k dětem, pracovitost, smysl pro povinnost, ví, co znamená být zodpovědná, nezlomí se při neúspěchu, nechce být všední, hledá jak a co a proč, hlavně byla po celou dobu milována a vyhledávána dětmi ze všech skupin a to je ta nejlepší vizitka.

Mgr. Ota B., ředitel školy


Sára L.29. July 11:04Verification center

Hodnocení hlídačky Anny R. - souvislá pedagogická praxe ve 4. ročníku 13. 1. - 14. 2. 2014:

Studentka po dobu jednoho měsíce prokázala schopnost propojit teoretické znalosti z jednotlivých předmětů do vlastní práce s dětmi.

Po úvodním proškolení o bezpečnosti, seznámení se školním řádem, řádem školní družiny, s rámcovým vzdělávacím plánem a ostatní dokumentací se studentka plně soustředila na vlastní přímou práci s dětmi. Každý den měla vypracované písemné přípravy, zkonzultovala s vychovatelkou a přizpůsobila dle potřeby, vytíženosti žáků, dle rozvrhu a mimoškolních aktivit.Vždy kladně reagovala na případné změny, byla schopná se ihned přizpůsobit a najít způsob jak předem připravený výstup obměnit a to jak věku, počtu dětí, tak prostředí. Na jednotlivé výstupy si vždy předem zajišťovala pomůcky, které si i často připravila sama a po ukončení praxe nechala dětem k dalšímu využití. Během samostatných výstupů ukázala žákům nové techniky a to hlavně ve výtvarných a pracovních činnostech. Zároveň respektovala podněty a zájmy dětí. Dokázala nejen děti zaujmout vhodnou motivací, ale i srozumitelně vysvětlit a předvést vybranou techniku. Využívala citlivě různé formy práce a dokázala i pracovat s integrovanými dětmi / cizinci a autisty – asperger, které jsou u nás ve škole v každé třídě /, kterým se věnovala individuálně.

Dokázala navázat kontakt se všemi skupinami, kde měla průběžně výstupy. S lehkostí vedla rozhovory s dětmi, používala vhodné jazykové prostředky, trpělivě odpovídala na nespočet otázek, uměla děti zaujmout svoji klidnou, přátelskou a přívětivou povahou a zároveň ji respektovaly. Na požádání vždy s dítětem řešila problémy, umí naslouchat a dát dítěti prostor k jeho vlastnímu názoru a postoji.

Při rozborech jednotlivých činností dokáže přesně popsat, které situace ji v průběhu překvapily, zeptat se proč děti reagovaly v danou chvíli tak či onak, jestli má příště použít jinou metodu, aby dosáhla daného cíle. Nebrání se rady, neodmítá ani kritiku, projevila lítost, když nabízená činnost nezaujala děti dle představ. Hledala pak důvody proč se tak stalo a sama si pak vlastně dokázala odpovědět a příště jít jinou cestou. Dokázala porovnávat aktivity, jednotlivé vztahy dětí. Všímala si rozdílností reakcí na dané podněty v různých věkových skupinách, na rozdílné povahy dětí, správně uměla popsat jednotlivé role dětí ve skupinách.

Během její praxe naučila děti spoustu kolektivních her, které byly zaměřeny na vzájemné poznávání, procvičování paměti, na rozvoj hmatového, sluchového, zrakového vnímání, postřehu, obratnosti, verbální i neverbální komunikace, atd., využívala znalosti etické , ale i estetické výchovy.

Ivana M., vychovatelka ŠD


Alexandra V.29. June 20:05Family member

Děkuji Aničce, že perfektně zvládla pomoci mně s celodenní péčí o moji dvouapůletou vnučku. Měla jsem nohu v nechodící sádře a Anička se rychle přizpůsobila jak rodinným, tak výchovným zvyklostem rodiny. Můžu Aničku vřele doporučit, dítě v její péči bude naprosto v bezpečí.


Kateřina S.20. May 20:49Babysitting - via this platform

S Aničkou je celá naše rodina moc spokojená. Dokázala si získat obě mé děti (2,5 a 1r) hned od prvního setkání. Dcerka ji miluje, výborně si poradila se synovou separační úzkostí, a zvládla k tomu bez potíží ukočírovat i naše rozverné štěně.
Je spolehlivá a dochvilná. Rádi s ní budeme i nadále na hlídání počítat.


About me

Dobrý den, jmenuji se Anna, vystudovala jsem střední pedagogickou školu, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a bakalářský obor na České zemědělské univerzitě, chov exotických zvířat.
Díky různým praxím v MŠ a ŠD a předchozím hlídání mám víceleté zkušenosti. S dětmi komunikuji trpělivě a rovnocenně. Samozřejmostí je rozvíjení hrubé a jemné motoriky, rytmu, smyslů, rozvíjení osobnosti, sebeobsluhy a jiné. Snažím se vše podávat formou hry. Samozřejmostí je také běžný menší úklid domácnosti. Vše záleží na domluvě.

Doposud jsem hlídala pravidelně miminka od 5ti měsíců, 10ti měsíců, 14ti měsíců, od 1,5 roku až do 5 let. Po dobu asi tří let jsem hlídala tehdy 7 letého chlapce do jeho 10ti let, takže jsem se setkala již s mnoha věkovymi kategoriemi.
Mimo hlídání dětí - jednotlivců také působím jako vedoucí v křesťanském dorostovém kroužku (pro děti mladšího školního věku), kde hrajeme hry, vymýšlíme různé aktivity nebo chodíme na výlety.
V rámci kurzu pro maminky jsem také hlídala smíšenou skupinku dětí. Od pulročního chlapečka po desetiletou holčičku.

Jsem empatická, zodpovědná, přátelská, pracovitá a dokáži se přizpůsobit. Ve volném čase hraji badminton, jezdím na kole nebo cvičím psy.

Dále nabízím Canisterapii - metodu, při které se využívá kontaktu se psem. Má vliv na psychomotorický vývoj.
Pes se stává dobrým kamarádem, který dětem uspokojuje jejich citové potřeby opětovanou láskou, pomáhá rozvíjet emoční stránku a rozvíjí u dětí i poznávací oblast. Děti se učí, jak se o psa starat, jak s ním komunikovat, zjišťují, co se mu líbí a co naopak ne.
Součástí je také rozvíjení řečových schopností, kdy dítě dává psovi krátké povely, oslovuje ho a chválí.
U dětí, které mají ze psů strach se ho snažíme spolu s rodiči odbourat.

Cena za hlídání jednoho dítěte 200 Kč/hod. Za každé další dítě +20 Kč/hod.

Nabízím hlídání pouze na Praze 6. Možné je i hlídání u mne doma.

Těším se na Vás a Vaše děti.

Availability

Momentálně nabízím hlídání pouze na červen. Hlídam pouze na Praze 6. Aktuálně je možné hlídání ve středu nebo čtvrtek dopoledne, vždy do cca 12ti hodin.
Pravidelně vedu trénink psů na Letné každé úterý a středu večer. Po domluvě i u Vás doma.
Časy v kalendáři jsou orientační, v případě zájmu mne prosím kontaktujte.


Current calendar is not availaible

General Experience

infants

1 year

toddlers

2 years

preschoolers

4 years

schoolers

4 years

teens

3 years

Special Experience

Hyperactivity and Food Allergies

dítě s celiakií, bezlepková dieta

Skills and Hobbies

Sport

Výchova a výcvik psů formou pozitivní motivace.

Languages

Czech and German

Němčina na úrovni B1 Angličtina na úrovni A2

Certification

Osvědčení o absolvování čtyřvíkendového kurzu: Práce s mládeží. Lyžařský kurz, plavecký kurz, turistický kurz , kurz první pomoci pro děti.

photos

Recommend sitter

Where babysit:

Primary city: Praha 6Where am I available too?: Praha 6Hlídání nabízím v Praze 6