image

100 Kč/hod

 • Kontaktovalo ji už 8 uživatelů
 • Aktivní před 28 dny
 •  Gymnázium Komenského, Havířov
 •  Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika
 • Kurz první pomoci
 •  Doloženo vzdělání
 •  Dělání společnosti, povídání, hraní her atd.
 •  Alzheimer
 •  Parkinson
 •  Demence
 •  Problémy s mobilitou
 •  Pomoc s hygienou
 •  Příprava jídla
 •  Doprovod k lékaři
 •  Fyzioterapie, arteterapie
Jazyky

O mně

Zkušenosti s péčí o seniory a osoby se sníženou mobilitou mám ze stacionáře a z azylového domu, kde jsem působila jako dobrovolník. Se seniory jsem buďto trávila čas společným kreslením /arteterapií/ anebo jsem pomáhala se sebeobsluhou, hygienou, doprovázela na procházky apod.

Jazyky

Základy znakového jazyka a AAK

Kurzy

Zdravotník zotavovacích akcí Hlavní vedoucí pobytových akcí

Péče dle zákona o sociálních službách

Poskytuji také služby dle zákona o sociálních službách (z.č.108/2006 Sb.)
Stáhnout dokument

Hlídačky.cz nekontrolují, že dokument opravňuje hlídačku poskytovat sociální služby ve smyslu zákona z.č.108/2006 Sb.

Doporučte hlídačku

Kde hlídá:

Kde jsem nejčastěji: Havířov, Moravskoslezský kraj