InspiraceHlídání dětíJak uzavřít DPP

Jak uzavřít DPP za 15 minut online [Vzor smlouvy ke stažení]

  15. duben 2024,    5 min. čtení,
Máme pro vás 5 jednoduchých kroků pro rychlé, ale hlavně správné uzavření Dohody o provedení práce. Jak ušetřit 15 % skrze “růžový papír”? V našem článku navíc najdete vzor DPP smlouvy ke stažení zdarma, která je šitá na míru hlídačce nebo paní na úklid. 
Pozn. V článku budeme používat termín hlídačka proč všechny kategorie služeb, které Hlídačky.cz nabízí zahrnující hlídání dětí, mazlíčků, péče o seniory nebo úklid. 

Co je to dohoda o provedení práce (DPP)?

Dohoda o provedení práce je vhodnou variantou pro krátkodobou činnost – například pro hlídání dětí, mazlíčků nebo pravidelný úklid bytu. DPP spadá do kategorie dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kam patří i dohoda o pracovní činnosti. 

Uzavírá se mezi zaměstnavatelem (fyzickou osobou – členem domácnosti – při hlídání to bude nejčastěji jeden z rodičů) a hlídačkou (brigádníkem). Do výdělku 10 000 Kč měsíčně se zde neodvádí sociální ani zdravotní pojištění (a v některých případech ani daň z příjmu.). V případě, že hlídačka částku 10 000 Kč přesáhne, je potřeba odvést zálohy a vzniká nárok na nemocenské dávky.

1/ krok: Je DPP vhodná pro vaši potřebu?

DPP se musí vejít do limitu 300 odpracovaných hodin za kalendářní rok a minimální hodinová mzda v roce 2024 musí být alespoň 112,50 Kč. 

Nejvýhodnější situace je, pokud se vejdete do limitu 10 000 Kč měsíčně. V tomto případě se neplatí sociální a zdravotní. Co dělat, když se nevejdete? Odpověď, jak postupovat najdete níže v často kladených otázkách.

🧹 Příklad úklid:
Paní na úklid k vám chodí uklízet 3 hodiny každé úterý. Platíte jí 200 Kč za hodinu. To je 144 hodin ročně a měsíční odměna vychází na 2 400 Kč. Ideální pro DPP. ✅

👶 Příklad hlídání dětí:
Hlídačka k vám chodí na hlídání každý čtvrtek na 2 hodiny a každý pátek na 4 hodiny odpoledne. Platíte jí 150 Kč za hodinu. To je 288 hodin ročně a měsíční odměna vychází na 3 600 Kč. Ideální pro DPP. ✅

2/ krok: Upravte vzor pro vaši domácnost

Abychom vám ušetřili práci s přípravou smlouvy, připravili jsme pro vás jednoduchý vzor ke stažení, ve kterém žlutě zvýrazněná místa stačí upravit podle vašich informací a nemusíte si se smlouvou lámat hlavu.

Připraveno ve spolupráci s právní kanceláří Sedlakova Legal

3/ krok: Podepište “růžový papír” pro 15% “slevu”

Prohlášení poplatníka k dani, tzv. “růžový papír” může mít hlídačka za daný měsíc podepsaný vždy jen u jednoho zaměstnavatele. Pokud má hlídačka více smluv na DPP, podepisuje ji u té s nejvyšším příjmem. Zaměstnavatel tak zohlední při výplatě odměny slevy na dani, které si hlídačka uplatňuje.

Prohlášení poplatníka je poměrně nepřehledný dokument, na obrázku vidíte, kde musíte dokument podepsat vy a kde hlídačka.

Vzor ke stažení

Přikládáme názornou ukázku, jak prohlášení vyplnit:
Podepsané prohlášení je nutné každoročně odevzdat nejpozději do 15. února. Nastupujete-li hlídačka v průběhu roku, prohlášení se pak podepisuje do 30 dnů od zahájení DPP. 

4/ krok: Oznamte DPP online na ČSSZ

Nepohodlnou novinkou od roku 2024 je informační povinnost. Každá DPP se musí hlásit na Českou správu sociální zabezpečení do 8 dnů od uzavření DPP.

Naštěstí to jde online a vy se můžete registrovat online pomocí formuláře.

A tady vidíte jak na to:

5/ krok: Mějte přehled v odpracovaných hodinách

Je třeba mít pořádek v evidenci pracovní doby a ze zákona domlouvat rozvrh práce písemně alespoň tři dny dopředu, pokud se v konkrétním případě nedohodnete na kratší době seznámení.

Na Hlídačky.cz můžete využít Rezervace s pojištěním a vždy přehledně vidíte vy i hlídačka, kolik hodin bylo odpracováno. 💪

FAQ: Nejčastější otázky k DPP

Okolo DPP vzniká také spoustu otázek, snažili jsme se zodpovědět na ty nejčastější. 

1. Jaké očekávané změny pro odvody DPP mají nastat od července 2024?

Z dohody o provedení práce hlídačka nebude odvádět sociální a zdravotní pojištění, jestliže je měsíční příjem na základě DPP nižší než rozhodná částka - 25 % průměrné mzdy. Z čehož pro rok 2024 vyplývá limit 10 000,- korun, od července 2024 se částka zvýší na 10 500,- Kč.

Ve dvou případech ale bude nutné sociální a zdravotní pojištění nutné uhradit. Limity jsou odvozeny od průměrné mzdy (pro rok 2024 má hodnotu 43 967 Kč).

  • Pokud hlídačka pracuje na DPP pouze jedné domácnosti a měsíční částka přesáhne 25 % průměrné měsíční mzdy, tedy hranici 10 000,- Kč musí domácnost (zaměstnavatel) odvést sociální pojištění. 
  • Pokud hlídačka bude pracovat současně na dohodu u více zaměstnavatelů a celková výše výdělku překročí 40 % průměrné mzdy. V tento moment je nutné odvést sociální a zdravotní pojištění. V roce 2024 je tento limit 17 500 korun.
Jestliže hlídačka překročí jeden či druhý limit, bude muset odvést pojistné a bude jej muset zpětně doplatit i domácnost:

  • Sociální pojištění: domácnost uhradí 24,8 % ze mzdy, hlídačka uhradí 6,5 % na důchodové pojištění a 0,6 % na nemocenské pojištění.
  • Zdravotní pojištění: domácnost uhradí 9 % ze mzdy, hlídačka uhradí 4,5 % na zdravotní pojištění.
Co by si měly hlídačky pohlídat? 
Pokud za hlídačku neplatí zdravotní pojištění jiný zaměstnavatel nebo stát (v případě studentů nebo důchodu), pak má hlídačka povinnost pojištění odvést jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP).

2. Co musím archivovat a jak dlouho?

V neposlední řadě také nezapomeňte uchovat smlouvy od všech hlídaček, se kterými jste podepsali DPP. Tuto evidenci musíte uchovávat po dobu 10 let.

3. Jaké jsou povinnosti pro domácnost v rámci DPP?

Podle novely se musí všechny dohody o provedení práce registrovat online pomocí formuláře na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), kam ji musí nahlásit domácnost. Ohlašovací povinnost musí být provedena do 8 dnů od nástupu či odchodu hlídačky. 

Dále musí domácnost do 20. dne následujícího měsíce poskytnout na předepsaném formuláři informace o výdělku hlídačky (jmenovitě) na OSSZ/ČSSZ. Pokud dosáhne částky pro odvod pojistného z důvodu souběhu více dohod (alespoň 17 500 Kč), OSSZ/ČSSZ pošle oznámení všem dotčeným zaměstnavatelům a hlídačkám.

Úklid, občasné hlídání seniorem nebo studentem, který nikde jinde žádné další dohody nemá, by se měly obejít většinou bez problému. Nicméně ani zde se jako zaměstnavatel nevyhnete novým měsíčním hlášením.

Domácnost musí zároveň prostřednictvím písemného upozornění zjistit, jestli hlídačka nepodepsala DPP smlouvu ještě někde jinde. Tento dokument musí být podepsán hlídačkou, díky čemuž je domácnost chráněna před případným utajováním informací. 

4. Má hlídačka na DPP nárok na dovolenou?

Hlídačka má nárok na dovolenou. Ten vzniká ve chvíli, kdy doba trvání dohody překročí minimálně 28 dní a zároveň zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin. V případě, že hlídačka vzniklou dovolenou nevyčerpá, po skončení domluvené práce musí domácnost vyplatit náhradu.

5. Jak může být smlouva DPP ukončena?

Dohoda může být ukončena: 

  • Ke sjednanému datu.
  • Výpovědí bez uvedení důvodu, kdy výpověď mohou podat obě strany. V těchto případech 15denní lhůta začíná dnem, kdy byla výpověď písemně podána.
Okamžitým zrušením, například když hlídačka nedostane do 15. dne po splatnosti mzdu nebo ze zdravotních důvodů. Naopak vy, jako zaměstnavatel můžete ukončit spolupráci, pokud hlídačka hrubým způsobem porušuje své pracovní povinnosti.

6. Má hlídačka v rámci DPP nárok na odstupné?

Ne, při ukončení dohody na něj nevzniká nárok. 

7. Na jakou dobu můžete dohodu o provedení práce uzavřít?

Dohodu o provedení práce lze ale uzavřít na dobu určitou, nebo neurčitou. Doporučujeme uzavírat DPP na kalendářní rok, ať můžete jednoduše hlídat limit 300 hodin. 

8. Co se stane, když hlídačka přesáhne hranici 10 000,- Kč za měsíc?

Při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně odvádí hlídačka i zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění.

9. Co je srážková daň?

Srážková daň se nejčastěji používá ke zdaňování nižších příjmů, mezi které bychom mohli zařadit příjmy z dohody o provedení práce. Její sazba činí 15 % a odvádí ji ten, kdo odměnu vyplácí, tedy v případě u hlídaček je to domácnost. Hlídačka už dostává peníze zdaněné.

10. Má hlídačka na DPP nárok na nemocenskou?

Ano, ale pouze za předpokladu, že za hlídačku domácnost v rámci DPP platí nemocenské pojištění. To se děje, pokud příjmy zaměstnance překročí zákonem stanovené limity. 

V případě, že hlídačka takového výdělku dosahuje a lékař jí uzná pracovní neschopnost, ze zákona jí vzniká nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dnů nemoci a od 15. dne pak také na nemocenské dávky.

Napadají vás další otázky ohledně DPP? Nebojte se zeptat, rádi vám poradíme na Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo LinkedInu.