Jak fungují výsledky vyhledávání

Platforma Hlídačky.cz má za cíl propojit rodiny s hlídačkami. Abychom zajistili nejlepší shodu mezi rodinami a hlídačkami, používáme sofistikovaný algoritmus, který zahrnuje následující klíčové faktory:

  • Hodnocení a recenze: Hlídačky s vyšším počtem kladných hodnocení od rodin mají v našem hledání přednost. Tato hodnocení odráží zkušenosti rodin s danou hlídačkou a jsou klíčovým ukazatelem kvality jejich služeb.
  • Doba odezvy: Hlídačky, které rychle a včas reagují na zprávy od rodiny, jsou považovány za spolehlivější a jsou v našich výsledcích vyhledávání umístěni výše.
  • Aktivita na platformě: Hlídačky, které jsou delší dobu neaktivní, se mohou v našich výsledcích umístit níže. Naopak ty s pravidelnou aktivitou a interakcí na platformě se řadí výše.
  • Ověření a kvalifikace: Hlídačky, které prošly ověřovacím procesem a mají příslušné kurzy a certifikáty, mají při našem hledání přednost.
  • Opakované rezervace: Hlídačky, které byly rezervovány opakovaně stejnou rodinou, jsou považováni za obzvláště spolehlivé a zvýhodněné. Tento faktor také ovlivňuje jejich pořadí v našem vyhledávání.
  • Aktualizace kalendáře: Hlídačky, které pravidelně aktualizují svůj kalendář dostupnosti, prokazují svou aktivitu a odhodlání, což může pozitivně ovlivnit jejich pořadí v našem hledání.
  • Prémiový profil: Hlídačky s prémiovým placeným zvýrazněním mají výraznější a viditelnější profil.

Naším cílem je vytvořit efektivní a transparentní systém, který rodinám umožní najít ideální hlídačku pro jejich potřeby. Klíčové faktory algoritmu jsou pečlivě vybírány tak, aby odrážely kvalitu profilu hlídaček. Zavázali jsme se neustále zlepšovat a aktualizovat náš algoritmus, včetně možnosti přidávat další parametry, abychom co nejlépe vyhovovali potřebám obou stran – rodin i hlídaček.