InspiraceDoučováníKdy začít s angličtinou?

Angličtina pro děti: Kdy a jak začít?

  22. červenec 2024,    8 min. čtení,
Kdo neumí anglicky, jako by nebyl? Možná. Asi nikoho z nás nepřekvapí, že se angličtina stává stále přirozenější výbavou do života dětí. Otázkou zůstává, kdy je vhodná doba s angličtinou začít a jaký přístup zvolit?

V jakém věku je ideální začít s angličtinou?

Obecně v otázce, kdy začít s cizím jazykem panuje přesvědčení čím dříve, tím lépe. Je tomu ale skutečně tak?

Mladší děti mají hlavní kognitivní výhodu spojenou s jejich věkem. Vyšší plasticita mozku jim umožňuje naučit se druhý jazyk rychleji a až na úroveň rodilého mluvčího. Schopnost naučit se vybrané aspekty jazyka je po určité době omezená. 

Existují ale i další faktory, které jim mnohonásobně usnadňují osvojení si cizího jazyka. Děti nemají během učení a mluvení tolik zábran a častěji riskují, aniž by měly strach, že udělají chybu. Jsou zároveň povzbuzovány touhou komunikovat. Učení se anglicky v tomto období je pro ně přirozenější a efektivnější.
Věděli jste?
Schopnost učit se jazyk je lidskému mozku vrozená: kojenci vykazují schopnost rozeznávat složité vzorce v řeči a automaticky vytvářet implicitní pravidla, aby tyto vzorce v budoucnu spolehlivě rozpoznali a vytvořili.
Názory na to, v jakém věku začít s výukou angličtiny, se neshodnou ani sami odborníci. Neexistuje totiž jedna správná odpověď. Někteří odborníci zastávají názor “čím dříve, tím lépe” díky schopnosti se rychle učit. Na druhé straně jsou názory, které upozorňují na přílišné přetěžování dítěte v raném věku.

Podle Lojové pedagogická praxe ukazuje, že není ani tak důležitý věk, ve kterém se s výukou cizího jazyka začíná, jako kvalitní pedagogické vedení, systematičnost a forma výuky. 

Odborníci se však shodují, že s výukou je ideální počkat alespoň do věku 3 let. V tomto období je už možné u dítěte diagnostikovat případné poruchy v psychomotorickém vývoji. 
Období po třetím roce života patří mezi nejefektivnější. Začíná se rozvíjet levá hemisféra, která přebírá řečové funkce. Díky tomu dítě dokáže dobře rozvíjet svůj mateřský jazyk, tak i cizí jazyk. Důležitým a nezanedbatelným předpokladem je ale pravidelnost. Pokud na dítě promluvíte anglicky jednou za čas, můžete marně čekat velkolepé výsledky.

Kdy je lepší s angličtinou počkat?

☝️ Dítě si je nejisté ve svém rodném jazyce.
☝️ Dítě zatím nedokáže aktivně vnímat svět kolem sebe.
☝️ Dítě má vývojové vady, jako jsou poruchy v psychomotorickém vývoji. 
☝️ Vy sami nejste psychicky připraveni. 

❗Celkově je důležité brát v úvahu individuální potřeby a vývojové etapy každého dítěte při rozhodování, zda začít s výukou angličtiny nebo počkat. V některých případech může být odložení výuky vhodnější a přinést lepší dlouhodobé výsledky.
Podle Evropské komise hlavním jazykem, který se děti učí, je angličtina, kterou se učí 90 % dětí. Dalšími vyučovanými cizími jazyky jsou španělština, němčina, francouzština a ruština.

Existuje ideální přístup? Věk hraje roli.

Jakmile nastane situace, kdy jste vy i dítě připraveni se vrhnout do objevování nového jazyka, nastává další rozhodování. Jaký přístup zvolit?

Věk dítěte je zásadním faktorem při určování nejefektivnějšího přístupu k výuce angličtiny. A právě díky tomu je dobré využít možnosti doučování angličtiny už odmala.

Rané dětství (3 až 5 let)

Děti v tomto věku jsou jako houby a dokáží jazyk pasivně nasávat. Nejlepší metodou je na ně několik minut denně mluvit anglicky nebo jim pouštět anglické písničky. Angličtina by v tomto věku měla dítě hlavně bavit a zanechat v něm pozitivní pocity.

✏️ Co a jak procvičovat?

Začněte jednoduše od základu. Zaměřte se na jednoduchá slovíčka, která děti zajímají jako jsou zvířata, barvy, první čísla do dvaceti nebo tvary. Procvičujte s nimi například zvuky zvířat nebo dopravních prostředků.

Zaměřte se na snadné básničky, říkanky a písničky. Podle British Council je prokázáno, že recitování známé říkanky doprovázené ukazováním prstem na psaný text je pro děti vzrušující, neboť zjišťují, že dokáží v angličtině něco přečíst.

Pohádky v angličtině. Snažte se pro děti udělat angličtinu co nejzábavnější. Nebojte se dětem pustit jejich oblíbenou pohádku v angličtině. Mezi populární patří například Prasátko Peppa nebo Tlapková Patrola, které mají svou jazykovou mutaci v češtině i angličtině. Protože děti často své pohádky znají v češtině nazpaměť, nebude jim dělat problém se na ně dívat v angličtině.

🎒 Jaký je efektivní přístup k výuce?

 • Říkanky a písničky
 • Obrázkové knížky v angličtině
 • Pohádky a hry
 • První rozhovory
Tip Hlídačky.cz
Důležité je také sledovat, jak moc se dítě soustředí nebo vnímá. Jakmile dítě přestane dávat pozor, zkuste změnit aktivitu a místo poslechu si třeba povídejte nebo hrajte hry. Pokud ani změna nepomůže, dejte si pauzu. Důležité je dítě nenutit a nechat si vybrat. 

Základní školní věk (6 až 11 let)

Malí školáci toho zvládnou už daleko více. Dovedou se déle soustředit, spolupracovat a zeptat, pokud něčemu nerozumí. 

✏️  Co procvičovat?

Rozvíjejte slovní zásobu ve všech směrech. Rozšiřujte slovní zásobu v oblastech, které děti už znají. Domácí zvířata už umí? Přidejte jim exotická zvířata. Zaměřte se na základní okruhy jako je rodina, jídlo a pití, místa, vyšší číslovky a další. Ideálně procvičujte slovíčka, která se děti učí ve škole a snažte se je zábavnou formou procvičovat i doma. 

Nebojte se zapojit do výuky také naučná videa. Na Youtube jich najdete spoustu. Pro mladší děti to může být například kanál English Singsingh, kde se pomocí příběhů a písniček naučí nejen nová slovíčka, ale také logiku skládání vět.

Čtěte anglické pohádky. Čtení před spaním má nespočet výhod. Pokud děti znají své oblíbené pohádky v češtině nazpaměť, zkuste přejít na anglickou verzi. Nejprve začněte jednoduchými příběhy, poté můžete přejít ke složitějším.

Angličtina hrou. Vyrobte si kouzelnou krabičku se slovy. Vždy existuje více než jeden způsob, jak popsat osobu nebo předmět. Díky této hře se děti naučí nejen přídavná jména, ale také schopnost vysvětlit věci. 
Štěpánka
Máma Maxe a Toma
S manželem jsme se shodli, že se naším klukům (6 a 11 let) ve škole nedostává tolik angličtiny, kolik bychom si přáli. Tak jsme přišli s nápadem si jeden večer v týdnu uspořádat společný "anglický večer", kdy mezi sebou mluvíme pouze anglicky, připravíme si společnou tematickou večeři a zakončíme to animákem s titulky. Děti to milují. Berou to jako určitou formu hry, během které se ale zároveň naučí spoustu základů.
🎒 Jaký je efektivní přístup k výuce?

 • Hry a soutěže
 • Čtení prvních knížek 
 • Poslech jednoduchých rozhovorů
 • Konverzace na vybraná témata

Předpubertální až pubertální věk (12 až 15 let)

Pilujte tam, kde je třeba. S vyšším věkem, kdy se dítě stává samostatnější dává větší smysl sledovat školní osnovy. Do hry přichází složitější prvky jako správné použití větných konstrukcí, použití správných časů, modální slovesa nebo podmínkové věty.

Pokud máte pocit, že tyto věci nedokážete nebo ani neumíte dostatečně vysvětlit, doučování je ideální volbou jak dítěti pomoci. Ve škole může být tempo výuky občas příliš rychlé, a ne vždy se dostane na každého, proto individuální doučování v angličtině může přinést znatelné zlepšení v jazyce.

✏️ Co procvičovat?

Zaměřte se na to, co dítě zajímá. Aby doučování nebo samotné procvičování dítě bavilo je důležité se zaměřit na témata, která ho přirozeně zajímají. Učit je předpřítomný čas z učebnice nezní jako největší zábava, ale konverzace na téma cestování s lektorem o dovolené v předpřítomném čase? To už zní lépe, nemyslíte? 

Nepřestávejte si hrát. Hry jsou skvělý způsob, jak motivovat žáky k učení. Existuje mnoho interaktivních her online, které můžete využít k procvičování angličtiny. Znáte Kahoot nebo Quizlet? Tyto hry zahrnují otázky, hádanky, kvízy a další zábavné aktivity, které pomáhají posilovat slovní zásobu a gramatiku.

🎒 Jaký je efektivní přístup k výuce?

 • Tematické lekce pro konverzace a vzájemné diskuze 
 • Popisné kartičky
 • Procvičování spellingu a správné výslovnosti “th”
 • Modelové testy na procvičování předložek, číslovek a jiných slovních druhů nebo nepravidelných sloves
Ivana Kuriljaková
Doučovatelka angličtiny, studentka Pedagogické fakulty
Největším strašákem je z mého pohledu gramatika a komunikace.
Tip: Zapojte děti na výletě!
Cestujete do zahraničí? Využijte příležitosti a nechejte děti objednat jídlo, koupit si zmrzlinu nebo zajistit vstupenky. Začleňte je do běžných konverzací a povzbuďte je ke komunikaci v cizím jazyce.

Teenageři (16 až 18 let)

Teenageři už sami dokážou poznat, které věci jim v angličtině dělají problém a kde jsou jejich slabé stránky, na které by bylo dobré se zaměřit. Zároveň zde nastupuje příprava na maturitu, která může být další motivací pro doučování z angličtiny.

✏️  Co procvičovat?

Zapojte moderní technologie do procvičování. Existuje nespočet mobilních aplikací, které nabízejí interaktivní lekce, hry a cvičení k procvičování slovní zásoby, gramatiky a dalších jazykových dovedností. Mezi populární aplikace patří Duolingo, Memrise nebo třeba DuoCards. 

Praxe v reálných situacích. Zapojení dítěte do autentických jazykových situací, ve kterých může uplatňovat své jazykové dovednosti v praxi. Tyto simulace mohou mít podobu rozhovorů, hraní rolí, prezentace nebo psaní e-mailů.

Kontext hraje větší roli než kdy jindy. Propojte angličtinu s reálnými životními situacemi, které jsou pro puberťáky (a jejich budoucnost) relevantní. To jim pomůže v používání angličtiny v jejich každodenním životě.

Procházejte maturitní okruhy a zaměřte se na ty, které jsou nejsložitější a mohly by vyvolat u zkoušky zbytečný stres. Pravidelnou přípravou a opakováním získá dítě nejen znalosti, ale také sebevědomí v prezentaci daného tématu. 

🎒 Jaký je efektivní přístup k výuce?

 • Konverzace na témata z maturitních okruhů
 • Čtení složitějších knih v anglickém jazyce a následný rozbor
 • Sledování filmů a seriálů s anglickými titulky a následná diskuze 
 • Procvičování gramatiky z testů předešlých maturitních ročníků 
 • Tvorba prezentací a životopisu v AJ

Proč zvážit doučování angličtiny pro vaše dítě?

Většina dětí se s angličtinou, která má určitou strukturu a řád setkává ve škole. Zdaleka ne všichni rodiče jsou ale vybaveni anglickým jazykem, a proto může nastat problém s poskytnutím dostatečné podpory a pomoci během učení.

Nečekejte až se problém dostaví. Zkuste zvolit preventivní cestu a potenciálním problémům předcházet. Podpořte dítě ve studiu angličtiny, co nejdříve. Ideálně ještě předtím, než se s ní poprvé setká ve škole a vy mu poté nebudete schopni pomoct, jako třeba s češtinou nebo matematikou.

Martina Mikesková
Psycholožka a terapeutka
Nejčastěji doučovanými předměty jsou angličtina, matematika a čeština, souvisí to mj. s přijímacím řízením na střední školy.

Doučování angličtiny není řešením pouze pro rodiče, kteří anglicky neumí, nebo si nejsou pevní v kramflecích, ale také pro ty, kteří nemají čas na pravidelné procvičování. Konzistence v učení se nového jazyka je jedním z hlavních pilířů úspěchu.

Doučování z angličtiny na maturitu může pomoct dětem nejen doučit se látku, kterou potřebují, zlepšit školní výsledky, ale také jim dodat odvahu mluvit a cítit se sebevědomě v konverzaci, na kterou bohužel ve školních osnovách nezbývá tolik času.

I když psaná angličtina nemusí dělat dotyčnému problém v momentě, kdy je dítě vystaveno konverzaci bez možnosti dohledat si slovíčka, může nastat problém, kdy dítě zamrzne a není schopno slova. 
Ivana Kuriljaková
Doučovatelka angličtiny, studentka Pedagogické fakulty
Nejčastěji mě rodiče vyhledávají buďto z důvodu, že jejich dětem ve škole výuka není dostatečně jasná z hodin jazyka, zejména u nich většinou jsou viditelné mezery, nejasnosti z oblasti gramatiky; porozumění textu. Zřejmě nejčastějším důvodem pro vyhledání dodatečných jazykových lekcí je pak snaha o nácvik a aplikování jazyka v běžné komunikaci.

Budujte v dětech pozitivní vztah k jazykům

Základním cílem je vytvořit pro děti pozitivní vztah k jazyku a podpořit jejich zájem a radost z učení. Kombinace hravého přístupu a pravidelného procvičování angličtiny pomůže vytvořit pevný základ pro jazykový rozvoj. 

Angličtina dětem otevírá dveře k novým příležitostem v budoucnost, možnost domluvit se po celém světě a lepším pracovním příležitostem v budoucnu. Tak je v tom podpořte a podělte se s námi o vaše tipy na našem Facebooku, Instagramu, LinkedInu nebo Twitteru. 🇬🇧