InspiraceDoučováníDoučování matematiky

Doučování matematiky není jen pro pětkaře

  22. červenec 2024,    5 min. čtení,
Doučování matematiky může mít obrovský vliv nejen na výsledky, ale hlavně na sebevědomí studenta. Jak z počátečního strašáka udělat předmět, který při správném individuálním přístupu může otevřít dveře k lepším vztahu i výsledkům ve škole nebo při zkouškách?

Kdy je dobré zvážit doučování?

Máte zaškatulkováno, že doučování přichází v úvahu pouze tehdy, kdy vaše dítě propadá? Ale kdepak. Dívat se na doučování skrz prsty může naopak přinést více škody než užitku. Zejména v matematice.

Matematika a některé její disciplíny nebo konkrétní látky mohou být pro mnohé studenty noční můrou. Často se může zdát zdánlivě složitá, zvláště v moment, kdy se žáci setkají s pokročilými koncepty, které nejsou tolik intuitivní. 

Někteří žáci se naopak bojí chyb a selhání, které by mohlo vyvolat ještě vyšší tlak na výkon nebo strach z kritiky. Dalším příkladem může být také negativní postoj kvůli kvůli zastaralému nebo nezajímavému výkladu témat. A právě v takových situacích je doučování skvělou volbou.

S trochou pomoci a podpory může být matematika mnohem snazší. nebo dokonce i zábavnější.
Martina Mikesková
Psycholožka, terapeutka a lektorka
Příprava do školy je aktuálním tématem a bohužel i častým zdrojem konfliktu v mnoha rodinách. Role rodiče v přípravě do školy se s přibývajícím věkem dítěte mění. Na počátku je přítomnost rodiče zásadní, je průvodcem a dodává dítěti odvahu – v ideálním případě. 

Kouzlo doučování z matiky –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jak může pomoci vašemu dítěti?

Máte pocit, že když matika vašemu dítěti nejde ve škole, tak v domácím prostředí to nebude o nic lepší? Nezáleží pouze na tom, jaké známky nosí dítě ze školy, ale hlavně na tom, jak ho jeho výsledky ovlivňují.
74 % studentů potvrzuje, že jim doučování pomohlo zlepšit studijní prospěch
Snažte se nezoufat, pokud vaše dítě neexceluje v matematice, ale naopak hledat způsoby, jak mu v domácím prostředí poskytnout podporu a motivaci. 
Martina Mikesková
Psycholožka, terapeutka a lektorka
Postupem času dítě roste a bylo by nereálné od rodičů očekávat, že budou pedagogy, kteří se vyznají ve všech předmětech, rodiče si mnohdy neví rady a místo toho, aby část volna, kde mohou utvářet hezký vztah s dítětem, tráví čas konflikty, které vznikají s výukou. Někdy se doslova vztah rodič dítě smrskne na jednu tolik nenáviděnou otázku – co bylo dnes ve škole nebo máš už hotové úkoly? Doučování je pak dobrou volbou.
Doučování může vašemu dítěti přinést řadu výhod. Mimo konkrétní cíle jako zlepšení studijních výsledků nebo intenzivnější přípravu na vybrané zkoušky a testy může doučování pomoci zlepšit celkový vztah a přístup. Mezi nejčastější benefity ve spojení s doučováním matematiky patří:

🧑‍🏫 Individuální pozornost:
Doučovatel se zaměřuje na konkrétní oblast, ve kterých má dítě největší mezery a dokáže tak poskytnou cílenou pomoc, která přenáší rychlejší a kvalitnější výsledky. 

💝 Budování pozitivního vztahu k matematice: Možná má student negativní zkušenost s konkrétním učitelem, možná pětka z pololetky zanechala pachuť k předmětu, které se jen těžce zbavuje. Správným výběrem doučovatele můžete pomoci dítěti tyto vzorce přepsat a zmírnit frustraci a úzkost z matematiky.

🧮 Není matematika, jako matematika: Máte pocit, že vaše dítě nepotřebuje doučování, protože mu dokážete poradit? Ruku na srdce, základní matematické operace asi zvládnete, ale vážně dokážete precizně vysvětlit logaritmické rovnice? Doučovatelé s dětmi a mladými pracují denně, dokážou tak odhalit mezery a místa, které jim dělají největší problém a na ten se společně zaměřit. 

Úspěch v matematice není jen o tom, jaké známky dítě donese ze školy, ale také o tom, jak tato zkušenost ovlivňuje jeho vlastní postoj k matematice. Pokud dítě začne v domácím prostředí nacházet radost a zájem o matematiku, začne si více věřit, což může mít dlouhodobě pozitivní dopad sebevědomí.
Martina Mikesková
Psycholožka, terapeutka a lektorka
Rodiče bohužel někdy mají nereálné nároky na dítě, že už to má zvládnout samo, dítě přitom samo nerozumí základním aspektům toho, jak takový proces učení vlastně probíhá. Zároveň se ale potýkají s pocitem bezradnosti, doučování pak opravdu může pomoci všem.

S čím může pomoci doučování matematiky?

Matematika je obsáhlý předmět, proto neexistuje jeden správný styl doučování. Vždy záleží na individuální potřebách a preferencích žáka. Proto si délku, pravidelnost i styl doučování určete dle potřeby dítěte. Příklady matematických oblastí, ve kterých může doučovatel pomoci:

Matematika pro základní školu

 • Základní aritmetika: základní matematické operace, zlomky a desetinná čísla
 • Geometrie: pomoc s řešením geometrických úloh, analytická geometrie
 • Měření: porozumění a použití různých měrných jednotek (délka, hmotnost, objem, čas), výpočty měření a konverze jednotek
 • Řešení aplikačních úloh: řešení nepřímo zformulovaných úloh, pravdivé a nepravdivé výroky
 • Procenta, úroky, úměrnost, výrazy
 • Rovnice, nerovnice a funkce
 • Kombinatorika a pravděpodobnost

Matematika pro střední školu

 • Algebra: řešení složitějších rovnic a nerovnic, včetně kvadratických a exponenciálních rovnic
 • Geometrie: trojúhelníky, úhly, práce s vektory
 • Funkce: porozumění a grafické znázornění různých typů funkcí
 • Statistika a pravděpodobnost: shromažďování a analýza dat, vytváření tabulek a grafů, odhadování a testování hypotéz
 • Matematická analýza: porozumění limitám, spojitosti a derivacím funkcí ve spojitém a diskrétním případě.
Přetlak na SS s maturitou
Maturitní obory tvoří asi 67 % míst na SŠ. Zbylá místa jsou obory nematuritní a konzervatoře. Poptávka po oborech s maturitou je přitom nejvyšší. Až 80 % uchazečů má obor s maturitou jako svoji první volbu. Největší nápor na volné místa na gymnáziích zažívá Praha, kde se hlásí děti i z jiných krajů. 

Příprava na příjímací zkoušky z matematiky

 • Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na střední školy a čtyřletá gymnázia
 • Pomoc při vypracování modelových úloh a cvičení, následný rozbor
 • Pomoc s porozuměním a řešením příkladů a úloh z předchozích ročníků
Martina Mikesková
Psycholožka, terapeutka a lektorka
Důležité je dítěti nebo dospívajícímu vysvětlit, že se jedná o běžnou věc, v okolí určitě rodiče najdou příklady dětí, které jsou doučovány a už to není o tom, že to znamená, že by byly hloupé, nechápavé – s touto obavou je třeba pracovat. Pomoci může také nechat dítěti volbu lektora, formy doučování. Někdy probíhá doučování ve dvou či ve třech, a může se tak domluvit více rodin. Tím, že rodič dítěti doučování zprostředkuje mu pomáhá.

Příprava na maturitu z matematiky

 • Podrobný rozbor řešení testů z přecházejících let
 • Pomoc při vypracování zkouškových cvičení a materiálů na maturitu
 • Pomoc s porozuměním a řešením příkladů a úloh z předchozích ročníků
 • Příprava na SCIO testy
☝️Největší poptávka je po matematice a českém jazyku. Maturanti mimo to často potřebují dopilovat angličtinu.

Pomoc s konkrétní látkou

 • Pomoc při dovysvětlení zameškané látky
 • Procvičování problematické látky
 • Pomoc s domácími úkoly
 • Příprava na průběžné testy
 • Prázdninové kondiční opakování
Matematika patří mezi předměty, které zasahují do širokého spektra oborů od ekonomie, statistiky až po IT. Podle Českého statistického úřadu je například po analytických pozicích velká poptávka, což může být jedna z motivací pro intenzivnější studium matematiky.

Matematika není nepřekonatelná překážka a s vhodnou podporou a přístupem může každý dosáhnout úspěchu. Ať už půjde o přijetí na vysněnou školu, pochopení rovnic nebo zlepšení známky na pololetním testu. Doučování z matematiky vašemu dítěti může pomoci přesně tam, kde je vás potřeba.