InspiraceHlídání dětíSousedské hlídání dětí

Sousedské hlídání dětí: Jak to vidí rodiče?

  11. únor 2024,    7 min. čtení,
S rokem 2024 se téma sousedského hlídání dostává stále více do popředí. Dočkají se konečně rodiče další možnosti v předškolní péči o děti? Jak se liší od dětské skupiny? Připravili jsme pro vás kompletního průvodce, který vám pomůže zorientovat se v tématu dětských sousedských skupin a přinese aktuální novinky o sousedském hlídání.

Sousedské hlídání dětí, o co půjde?

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) sousedské hlídání bylo plánované spustit od 1.července 2024, nicméně podle posledních informací se plánované spuštění posunuje k 1. lednu 2025. Sousedské hlídání má být novou možností předškolní péče, který má přinést novela zákona o dětských skupinách. Ta by podle nejaktuálnějších informací měla přijít v platnost od července 2024. Jedná se o alternativu ke klasickým dětským skupinám s mírnějšími podmínkami pro fungování. 
Půjde o skupinu maximálně čtyř dětí, které budou přímo v péči v domácnosti pečující osoby, což je jeden z hlavních rozdílů oproti dětským skupinám.
Hlavním rozdílem je počet hlídaných dětí. Dětské skupiny mají maximální kapacitu až 24 dětí, kdežto u sousedských dětských skupin se bude jednat pouze o skupinku maximálně 4 dětí.
Pečující osoba za hlídání získá příspěvek od státu i od rodičů, který má být stejný jako u dětských skupin. Sousedské skupiny budou také částečně financovány rodiči dětí. 

Jak to bude s příspěvkem pro rodiče?
U dětí do tří let je měsíční platba rodičů zastropovaná částkou 5 059,84 Kč, u starších dětí žádná hranice není.
Má to i své nástrahy. Jednou z nich je situace, kdy pečovatel onemocní. Znamená to, že pečovatelé nebudou moci hlídat děti a tedy ani čerpat příspěvek. V tuto chvíli nastává skutečný problém, kdy pečovatelé nebudou mít příjem a rodiče hlídání.
 • Celkem by se mohla pečující osoba starat až o čtyři děti. 
 • Za péči o vlastní dítě nebo vnouče nebude moci čerpat finanční podporu.
 • Možnost bude mít každý, kdo zůstává doma s dítětem a může tuto službu nabídnout sousedům a známým. Musí však splnit stejné kvalifikační požadavky jako pečovatelé v dětských skupinách.
Jiří K.
Rodič
Jste vázáni na jednoho člověka, který může onemocnět/rozhodnout se, že už to dělat nechce a musíte okamžitě hledat náhradu. Nepřijde mi to jako řešení pro lidi, kteří mají full time job.

Proč je potřeba sousedské hlídání?

Jedním z hlavních účelů je dostat rodiče zpátky na trh práce. Ti, kteří chtějí začít pracovat, ale nemají své malé děti kam dát.  Zároveň od ledna 2024 dochází ke zkrácení maximální doby pro čerpání rodičovského příspěvku. Ta se zkrátí z původních 4 let na 3 roky a dojde ke zvýšení z původních 300 000 Kč na 350 000 Kč. Tato změna bude platit pouze pro děti narozené od 1. ledna 2024.

Se zkrácenou dobou čerpání přichází otázky, kam děti dát, když aktuální stav institucí pro děti v předškolním věku je na hraně svých kapacit? Pokud pro vás není řešením občasné hlídání, které můžete vyřešit hlídačkou, jednou z odpovědí na situaci může být právě sousedské hlídání. 

Menším městům to pomůže ve zvýšení nabídky služeb, které už v tuto dobu nemají kapacity poskytnout místa všem dvouletým dětem. 
Tereza V.
Rodič
Spousta dětí s ADHD, hyperaktivitou apod. vyžaduje více pozornosti. Jak by se řešilo, že by se mi jich sešlo více najednou a já to nezvládala? Musela bych nějaké vyloučit?

Jaké jsou podmínky pro zřízení sousedského hlídání?

Stejně jako další způsoby předškolní péče se ani sousedské hlídání neobejde bez podmínek spojených s provozem sousedského hlídání. 

Požadavky na vzdělání pečujících

Pečovatelé budou muset mít středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání pedagogického, sociálního nebo zdravotního směru. Další možností je profesní kvalifikace chůvy nebo asistenta pedagoga. Mezi další požadavky patří: 

 • Trestní bezúhonnost všech členů domácnosti poskytovatele služby
 • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti
 • Souhlas všech zletilých členů domácnosti s poskytováním služby
 • ​​Mít ve vlastnictví nebo v pronájmu prostory, kde bude hlídání probíhat
 • Pojištění a absolvování vstupní kontroly prostor od úřadů
 • Zápis do evidence poskytovatelů takových služeb

Registrace poskytovatelů

Registrační proces by mělo mít na starosti ministerstvo, které bude zároveň vést krajské koordinátory. Ti by měli fungovat ve všech krajích. Kraje budou mít zároveň na starosti pohovory jednotlivých pečovatelů a tvorbu katalogu poskytovatelů sousedských dětských skupin. O tom, kdo bude provádět průběžné kontroly během poskytování služby se stále diskutuje. Jedná se mezi kraji a úřady práce.

Stravování pro děti během hlídání

Stravu pro děti v sousedních dětských skupinách budou zajišťovat rodiče. Pečovatelé se budou muset postarat pouze o pitný režim.

Pro koho je sousedského hlídání?

Ne každý však bude moci služeb sousedského hlídání využít. Jaké jsou podmínky sousedského hlídání, které musí rodiče splnit, aby mohli své dítě přihlásit na sousedské hlídání? 

Sousedského hlídání mohou využít:

 • Pracující osoby s platnou pracovní smlouvou.
 • Studenti, kteří navštěvují denní formu studia a mají potvrzení o studiu.
 • Evidovaní uchazeči o zaměstnání, kteří se prokáží potvrzením od úřadu práce.
 • Osoby samostatně výdělečně činné, které hradí zálohy na důchodové pojištění.
 • Lidé pečující o osobu blízkou, která je příjemcem příspěvku na péči ve druhém a vyšším stupni závislosti. Prokázání doloží potvrzením od Úřadu práce.
Pilotní projekt na Vysočině
V roce 2023 byl spuštěn pilotní projekt sousedského hlídání na Vysočině. Ten byl zatím financován jinou cestou do doby, než bude platná změna zákona s pevnými pravidly a podmínkami. 

Jaký názor na to mají rodiče, kterých se to týká?

Máte doma dvouleťáka a rádi byste se v blízké době vrátili do práce? Zajímá nás, co si o sousedských dětských skupinách myslí rodiče, kterých se toto téma skutečně týká.
Jiří K.
Rodič
Přijde mi to jako možný způsob řešení nedostatku míst ve školkách. Já si to představuji tak, že rodiče svěří dítě někomu, koho v okolí znají. Nepovažuji to za náhradu dětských skupin. 
A zajímá nás také váš názor! Vytvořili jsme krátký dotazník, pomocí kterého bychom rádi zmapovali nejen aktuální potřebu nového předškolního vzdělávání, ale také náladu mezi rodiči, kteří možná bojují se získáním místa ve školce nebo naopak neměli problém s nalezením místa pro své ratolesti a dodají trochu optimismu. 

Tereza V.
Rodič
Starat se o roční a zároveň tříleté dítě mi přijde hodně komplikované. Každé z nich má naprosto jiný režim. Roční ještě často spí, kdežto tříleté často už nespí přes den vůbec. Jak sladit jejich potřeby tak, abych nezanedbávala ani jedno z nich?

Dětská skupina, sousedské hlídání nebo mateřská škola?

Pojmy, které pravděpodobně znají všichni čeští rodiče. Jenže zůstat v obraze jaké mají jednotlivé zařízení podmínky, jak fungují a jaké jsou hlavní rozdíly, je občas oříšek. 
Máme pro vás rychlé a jednoduché shrnutí:

Dětská skupina

Podle MPSV dětské skupiny jsou jednou ze služeb péče o děti předškolního věku. Poskytují pravidelnou péči pro děti už od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky.

 • Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a má podpořit rozvoj schopností dítěte.
 • Dětská skupina může mít maximální kapacitu v počtu 24 dětí.
 • Pečující osoby musí splňovat odbornou kvalifikaci danou zákonem.
 • Programy dětských skupin nejsou vázané vzdělávacími programy.
 • Dětské skupiny s kapacitou do 12 dětí mají benevolentnější stavební a hygienické předpisy než MŠ.
 • Pro děti mladší 1 roku platí podmínka, že je možné o ně pečovat jen v kolektivu max. 4 dětí. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti od 5 let, kterým je zároveň poskytováno zdarma. Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.
Podle dat MPSV věkový průměr dětí při nástupu do dětské skupiny je kolem 2. roku.
Nedostatek míst je alarmující
Mateřské školky a dětské skupiny hlásí plno. Z dostupných dat MPSV aktuálně na trhu chybí přes 70 tisíc míst pro děti ve věku od tří do pěti let. 

Mateřská škola (MŠ)

Poskytují předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou let.
V případě veřejných mateřských škol je výše školného omezena vyhláškou, v některých případech ji lze prominout. U soukromých a církevních mateřských škol není výše školného omezena.
 • Zákonný zástupce dítěte je MŠ povinen hradit pouze poplatek za vzdělávání a stravu.
 • Mateřské školky mohou přijímat i děti mladší tří let, existují ale výjimky.
 • Výchova a vzdělávání v MŠ se řídí programem podle školního vzdělávacího, který si zpracovává každá mateřská škola sama.
Poslední rok MŠ je pro děti povinný, rodiče ale mají na výběr alternativy individuálního vzdělávání.
Tereza V.
Rodič
Myslím si, že je to zajímavá cesta, ale dívám se na to oběma pohledy. Jak z pohledu potenciálního pečovatele tak i uživatele a napadá mě k tomu ještě spousta nezodpovězených otázek. Budu si moct určit dny a hodiny kdy budu hlídat? Bydlím v bytě jako většina pražáků, kam zaparkuju kočárky? Bude každé dítě muset mít svoji vlastní postel?
Matoucí pojmenování
Pojmenování dětských skupin může být občas matoucí. Některé z nich mají často v názvu slovo „školka“ nebo „školička“, toto pojmenování z nich však DS ani MŠ nedělá. 
Jiří K.
Rodič
My žijeme v Praze a získat místo ve státní školce je velice obtížné i v 3 letech dítěte (což mají obce zákonnou povinnost zajistit) natož pak pro mladší děti, to je skoro nereálné. Přednost mají starší děti až do vyčerpání kapacity. My i lidi v našem okolí to řešíme soukromými školkami, ty v Praze naopak fungují velice dobře a je to často jediná možnost. 

FAQ: Často kladené dotazy

 1. Proč je potřeba sousedského hlídání?
  Česká vláda chce nabídnout další možnost pro rodiče v péči o malé děti, která je například v sousedním Rakousku nebo Německu zajetou praxí. A zároveň reagovat na nedostatečné kapacity ve školkách.
 2. Jaká je nejnižší věková hranice dítěte pro sousedské hlídání?
  Sousedské hlídání je určeno pro děti od 6 měsíců.
 3. Bude potřeba pro poskytování sousedského hlídání živnostenský list?
  Ne. Oprávnění k poskytování péče o děti v sousedské skupině bude vznikat zápisem do evidence poskytovatelů. Pokud však pečující osoba neodvádí zdravotní pojištění z jiné činnosti, musí si jej hradit jako osoba bez zdanitelných příjmů.
 4. Bude zajištěna strava pro dítě?
  Ne. Stravu budou připravovat rodiče. 
 5. Bude stanovena maximální částka, kterou může pečovatel nárokovat po rodičích?
  Ano. Pokud pečovatel čerpá státní příspěvky na hlídané děti, bude mít maximální cenu stanovenou zákonem.  
 6. Jak se bude maximální částka určovat?
  Z výpočtu aktuální minimální mzdy. Kdy při minimální mzdě ve výši 18 900 Kč (minimální výše pro rok 2024), vychází maximální denní příspěvek na dítě 290 Kč. 
Máte ještě nějaké otázky k sousedskému hlídání? Podělte se s námi do komentářů na Facebooku nebo Twitteru.