Je záviděníhodné být nadaným dítětem nebo to obnáší spíše věci negativní? Jaké mají tyto děti možnosti? A setkávají se spíše s přijetím nebo nepochopením?

Problém nadaných dětí spočívá ve složitějším začleňování do kolektivu stejně starých dětí. Nadané dítě vyčnívá svými schopnostmi, odlišnou hrou a zájmy. Cítí se proto méněcenné. Občas se setká i s nepochopením svých rodičů.

Nadané děti se učí velmi rychle, mají obrovskou paměť, kladný vztah k učení, zvládají složité myšlenkové operace, jsou extrémně vyspělé, disponují velkou slovní zásobou, umí pracovat s abstraktními pojmy, vidí souvislosti, příčiny a následky. Upřednostňují náročné úkoly, přinášejí inovativní řešení, jsou zvídavé a zvědavé, mají silnou motivaci a neuvěřitelnou míru energie, mají zvýšený smysl pro spravedlnost, jsou rády ve vedení, vyznačují se sofistikovaným smyslem pro humor.

Mezi jejich nedostatky patří nerovnoměrný vývoj, panovačnost a netolerance, neochota se podřídit a spolupracovat, odmítají nezajímavé úkoly (nebo je zpracovávají nedbale), protestují proti rutinní, předvídatelné práci, znervózňuje je malé pracovní tempo, bývají sebekritické, přecitlivělé, jsou to snílci, trpí perfekcionismem.

Nadané dítě má velké nedostatky v sociální a emoční oblasti. Nesnadno vyjadřuje svoje pocity, které buď potlačuje, nebo projevuje nekontrolovaně. Pokud nezapadá do běžného kolektivu, je dobré mu zprostředkovat kontakt s vrstevníky podobného intelektu nebo s dětmi staršími a pracovat na tom, aby své pocity zvládalo lépe. Ne všechny nadané děti však mají potřebu se socializovat, některé jsou samotářské.

Poměrně častá je i nepraktičnost takovýchto lidí v běžném životě. Nešikovnost se objevuje u hrubé a jemné motoriky i u sebeobsluhy.

desk-office-pen-ruler

Co pro své dítě může udělat rodič?

Úkolem rodičů je především posilovat sebevědomí a sebeúctu toho citlivého a křehkého jedince. U výchovy je třeba vycházet především z pozorování dítěte, avšak je nutné stanovit mu hranice. Píle, důslednost, vůle a sebezapření by dětem neměly být cizí, přestože jsou zvyklé, že jim jde všechno samo a nemusí se příliš snažit.

Velmi delikátní problém je výběr správné školy. Je nutné zvážit, zda se dítě dokáže začlenit do běžného kolektivu, popřemýšlet nad opatřeními, kterými ho zahrnout, aby se ve škole nenudilo a zvážit celkové možnosti školy i vyučujícího. Rodiče mohou vybírat z hrstky výběrových škol zaměřených na nadané děti, z běžných státních i soukromých škol s výběrovými třídami a z ostatních běžných škol (přičemž lepší budou třídy s menším počtem žáků) s využitím individuálního vzdělávacího plánu, či přeskočení ročníku napříč předměty nebo jen v některých oborech. Při tomto rozhodování vůbec není od věci navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu.

http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/nadane-dite-ohrozeny-druh-nebo-stastne-znameni-161.html