Plánujete s dětmi o podzimních prázdninách někam vyrazit? Chcete něco zažít a chcete, aby to bavilo i vaše děti? Pak mám pro vás rovnou několik tipů.

Obří model kolejiště s námětem Vysočiny ve Žďáru nad Sázavou (pro děti 3+)

Při prohlídce tohoto projektu se můžete těšit na model kolejiště dlouhý sedm metrů, který zbudovali nadšenci ze sdružení „Modelové království Žďár“. Kromě své délky je výjimečný i reálným zobrazováním krajiny v Českomoravské vrchovině. Zhlédnete zde například miniaturu loučského viaduktu, sportovní areál s hotelem Ski, hrad Pernštejn nebo kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Nebudou chybět ani železniční stanice ve Žďáru nad Sázavou, v Novém Městě na Moravě a v Nedvědicích.

www.mkzdar.cz

Naučná stezka kolem Zelené hory (pro děti 3+)

nauc.stezka

Je projekt dokončený na sklonku roku 2010. Skládá se ze dvou okruhů. Vycházkový okruh A je dlouhý 2,3 km. Stáčí se kolem Bránského rybníka a provede vás pověstmi ze Žďárska. Nemine ani stavby významného českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla, totiž Hospodářský dvůr Lyra a Dolní hřbitov.

Vycházkový okruh B o délce 2,6 km prochází místy nejvyšší ochrany přírody a krajiny. Obtáčí rybník Konvent, přičemž skýtá půvabné výhledy nejen na rybník, ale i na zámek a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, nejznámější dílo Jana Blažeje Santiniho Aichla, který je zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO. Oba okruhy jsou bezbariérové.

www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty-mesta-s-dotaci/naucna-stezka-kolem-zelene-hory

Technické muzeum v Brně (pro děti 4+)

Stálé expozice nesou názvy:

Čas nad námi a kolem nás

Historická stereovize

Historická vozidla

Závodní motorky

Kovolitectví

Kultura nevidomých

Historie letectví

Nožířství

Od tamtamů k internetu

Parní motory

Mechanická hudba

Ulička řemesel

Vodní motory

Železářství

Letecké motory

Technická herna není expozicí v pravém slova smyslu. Umožňuje návštěvníkovi seznamovat se zábavnou formou se zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. S pokusnými modely můžete volně manipulovat a sledovat výslednou reakci. Hlavní zásada herny je: "dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte". V herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetismu. Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Ke každému pokusu jsou v písemné formě připojeny návody k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu.

Do 31. 12. 2015 je navíc možnost navštívit výstavu „O včelách a lidech“, která představuje komiksovou formou život včel a vše kolem nich. Pořadatelé slibují hravou formu výstavy. V historické části výstavy vám budou představeny sbírkové předměty používané od dávné minulosti až dodnes. Nejstarším exponátem výstavy je hliněná nádoba na vosk z roku 1752. V interaktivní části výstavy si budete moci vyzkoušet, jak včela sbírá med a pyl, jak krmí larvy nebo jak staví své voskové obydlí. Můžete si také zahrát naučnou stolní hru, kde se děti dozví něco o stavbě těla včely.

www.technicalmuseum.cz

Muzeum loutek v Brně (pro děti 3+)

 

Divadlo Radost uchovává – už od svého založení v roce 1949 – z každé inscenace několik loutek, jejichž autory jsou renomovaní výtvarníci. Muzeum se nachází v pozoruhodné stavbě ve tvaru lodi, kterou navrhl architekt Oldřich Prokeš. Expozice loutek jsou tematicky obměňovány.

www.muzeum-loutek.cz