Přiznám se, že to, co jsem se o klaunech, působících v českých nemocnicích, dočetla, mě překvapilo. Příjemně. Snad mi zainteresovaní prominou, že jsem je považovala za spolek převážně amatérský. Opak je však pravdou.

Konkurz na klauna probíhá až půl roku a má více kol. Po něm následuje školení, kde jsou klauni připravováni na zátěžové situace. Avšak průběžné vzdělávání se jim nevyhne ani při nástupu do funkce. Jejich cílem není pacienta povrchně pobavit, ale skrze smích spíše povzbudit, ukázat mu, že prostředí, ve kterém se ocitá, není tak chladné a necitelné a že by ani v nemoci neměl ztrácet humor.

Kdo je zdravotní klaun?

Zdravotní klaun je člověk s přirozeným klaunským nadáním, schopností improvizace, s vrozenou empatií a hudebním talentem. Většinou má dramatické vzdělání, má kladný vztah k dětem a chuť se neustále vzdělávat.

pexels-photo

Jak vypadá jejich práce?

Při běžné návštěvě nemocnice se klauni informují o stavu pacientů. Ve dvojicích pak navštěvují pacienty na pokojích, přičemž si povětšinou hrají na doktory. V představeních je velká míra improvizace, kdy se klauni snaží empaticky reagovat na vzniklé podněty. Přitom se ale neostýchají zapojovat přihlížející do hry.

Klauni z občanského sdružení Zdravotní klaun navštěvují nejen hospitalizované děti, ale i geriatrické pacienty a další potřebné.

Historie

Roku 1986 přišel Michael Christensen, ředitel organizace Big Apple Clown Cirkus, s nápadem vyzkoušet přítomnost profesionálních klaunů (které tato organizace sdružuje) na dětských lůžkových odděleních. Stalo se tak v presbyteriánské nemocnici v New Yorku.

Bylo zjištěno, že pravidelné návštěvy klaunů přispívají ke zlepšení psychického, potažmo zdravotního stavu pacientů a to i těch těžce nemocných. Dnes jsou profesionální klauni považováni za důležitou součást léčebného procesu na dětských odděleních nemocnic nejen v Americe, ale i po celé Evropě.

red-school-blur-factory

V České republice

Koncept „léčby humorem“ rozvinul v České republice Američan Gary Edwards, který je klaunem od roku 1976. Absolvoval hudební studia v Kalifornii, poté získal stipendium na první americké akreditované klaunské škole Dell Arte School of Physical Theater.

V roce 1998 zaznamenal absenci nemocničních klaunů v České republice a v roce 2001 založil občanské sdružení Zdravotní klaun. V organizaci působil jako umělecký (do roku 2011) a výkonný ředitel (2013). V současné době je předsedou správní rady Zdravotního klauna a konzultantem mezinárodní organizace Red Noses International.

V roce 2012 byl Českou pediatrickou společností oceněn medailí za dlouhodobý a významný přínos do zdravotnictví.

http://www.zdravotniklaun.cz/