Nejkrásnější řecké báje a pověsti

"Neexistuje univerzální lidský život, naplněný pouze sluncem a jasem, protože kde je slunce, jsou i stíny, a kde jsou stíny, jsou i temná zákoutí."
 
Po víc než deseti letech se na knižní stránky vrací starodávné báje, které však s lidské paměti nevymizely po tisíciletí. Řeč je o Nejkrásnějších řeckých bájích a pověstech od Jaromíra Slušného, které naposledy vyšly v ucelené sbírce v roce 2008. Dnes hlásí svůj velký návrat ve výběru obsahujícím ty nejznámější příběhy z počátku lidské kultury, vzdělanosti a dokonce i z času zrození světa samotného. Do světa dneška přichází sbírka starodávných mýtů s moudrostí našich předků a s klasickými ilustracemi v antickém duchu, které připomínají výjevy ze starodávných váz a misek. Jejich autorem je ilustrátor Daniel Poharyskyi.
 
01
 
Sbírka podává ty nejznámější příběhy Antiky převyprávěné pro moderního člověka. Jejich zpracování je hladce čitelné, s nádechem poetiky i s úctou k dávným dobám. Mýty jsou řazené chronologicky, od počátku světa vyvstávajícího z prázdnoty a Chaosu, kde nebylo nic, ani zem, ani světlo, dokonce ani bohové. Vyprávění pokračuje legendami o vzdoru Gigantů a o plnění úloh nebojácného Héraka, až po slavnou Trojskou válku vedenou pro lásku nejkrásnější ženy na světě. Nechybí pověst o Sisyfově nešťastném údělu, ani příběh chytrého Daidala a jeho syna Ikara.
 
"Vrátil se Daidalos od krále smutný, ale ne poražený. Promyslel celou věc a našel východisko: když nemůže z ostrova po souši ani po vodě, může ho opustit jedině vzduchem. Začal studovat let ptáků, stavbu jejich křídel, až objevil tajemství letu. Sbíral různá ptačí pera. Větší jemnou nití sešil k sobě, menší přilepil pomocí vosku."
 
Moderně zpracovaný výběr z řecké mytologie je určený starším sourozencům od deseti let, kteří zvládnou přečíst i náročnější text. Odměnou za snahu jim budou příběhy bohaté na dávné příšery, kouzla a všetečné bohy. Dozvědí se o nešťastných osudech, které inspirovaly Sofokla k sepsání dramat o králi Oidipovi nebo Antigoně, nebo Ovídia při psaní Metamorfóz. Díky poutavým příběhům získají výborný základ pro další studium evropských dějin, literatury nebo umění. Sbírku podobných rozměrů a kvalit nenajdete ani v odděleních knihkupectví pro náročné čtenáře, proto ji určitě ocení i dospělí.
 
"Nejdřív letěli na sever, ale před ostrovem Paros odbočili na severovýchod směrem k ostrovu Samos. Když minuli ostrovy Lebynthos, Kalymnos a Patmos, stala se tragédie, které se Daidalos nejvíce obával. Ikaros, nadšený tím, jak vše probíhá bez nejmenších potíží, přestal letět otci v zádech. Začal stoupat vzhůru k nebeskému vozu a zdálo se mu, že je všemocný. Daidalos, který letěl první, neviděl, co se mu za zády děje."
 
Kniha Nejkrásnější řecké báje a pověsti, kterou napsal Jaromír Slušný a ilustroval Daniel Poharyskyi, vyšla v roce 2019 v nakladatelství XYZ v Praze v třetím vydání.
 
Můžete si ji koupit například zde