Kresby dětí (především ty pokročilejší) nám otevírají nové možnosti poznání našich dětí. Jsou možností náhledu do jejich nitra. Slouží jako pomocníci při psychologických diagnózách.

Výtvarné projevy se u dětí objevují, aniž bychom je k tomu museli vyzvat. Podílejí se na rozvoji smyslového vnímání, koordinaci ruky a oka i rozvoji jemné motoriky. Souvisí také s rozvojem poznávacích schopností. Dá se říci, že mají význam i pro vrůstání jedince do současné kultury, kde požadavky vizuální gramotnosti zahrnují schopnost zacházet s vizuálně vnímatelnými znaky, porozumět jejich významu a umět je vytvářet.

Jak se kresba vyvíjí?

Po prvním roce života dítě většinou čmárá všemi směry. Přitom nepozvedne tužku. Kresbu již lze interpretovat – šťastné a vyrovnané dítě kreslí čáry silné, které zabírají většinu místa na papíře. Nevyrovnané dítě tužku velmi brzo odloží.

Do tří let dítě často během kreslení mění původní nápad a často kresbu nedokončí, případně se rozhodne, co kresba vyjadřuje až v závěru, kdy ji nazve podle toho, co mu zrovna připomíná. Obrázky dvou až tříletých dětí mají často podobu uzavřených smyček.

Ve třech až pěti letech již dítě dává svým obrázkům určitý obsah. Jeho postavy se skládají z kolečka (které představuje současně hlavu i tělo) a dvou (nohy) až čtyř čar (nohy i ruce). S přibývajícím věkem dítě připojuje více detailů (oči, nos, pusa, pupík atd.). Tříleté dítě dokáže napodobit různý směr čar (vertikální, horizontální, kruhové).  Kolem čtvrtého roku již kreslí i další kolečko, představující trup. Postava je vždy kreslena zepředu, ruce jsou k trupu připojeny v různé výšce. Dítě ovládá kresbu křížku, v pěti letech dokáže napodobit čtverec, jeho kreslená postava je detailnější a ukazuje lepší motorickou koordinaci jedince. Postava má hlavu, trup, nohy, ruce, ústa, oči a nos. Paže jsou znázorňovány nahodilými čárami.

vyvoj-kresby-lidske-postavy

Přibližně v pěti až sedmi letech se objevuje transparentnost obrázků. Děti ve svých kresbách zobrazují nejen vnějšek objektu, ale i to, co je uvnitř. Těhotné ženě nakreslí v bříšku miminko, kreslí pupík skrz oblečení, nábytek v domě apod.

Od sedmi do dvanácti let děti kreslí, co vidí a jejich vnímání světa je již objektivnější. Když kreslí dům, je z interiéru vidět pouze to, co můžeme spatřit okny. Po 12. roce už děti zobrazují objekty v prostoru a jejich kresby jsou velmi propracované.

zdroje:

www.vemeste.cz

www.portal.cz

www.minisvetskolka.cz

www.pyramidacek.cz